ComfortCity – A Home Away From Home

COMFORTCITY – DE TUSSENRUIMTE

Status: gerealiseerd oktober 2016
Locatie: Eindhoven Dutch Design Week
Opdrachtgever: Rijksbouwmeester Floris Alkemade,
centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)
Team: Anneloes de Koff, TheNewMakers
Info: winnaar prijsvraag ‘A Home Away From Home’

COMFORT CITY – DE TUSSENRUIMTE

Op de Dutch Design Week in 2016 is de eerste versie van ComfortCity gepresenteerd aan het pub- liek. Deze expositie is mogelijk gemaakt door het COA vanuit de prijsvraag A Home Away From Home, waar de winnaars de ruimte en mogelijkheid hebben gekregen hun conceptenten behoeve van het huisvesten van statushouders uit te werken in fysieke prototypes. ComfortCity heeft zich gepresenteerd als een alternatief ten opzichte van traditionele kantoor- transformaties om andere vormen van leegstaand vastgoed een nieuwe functie te geven. De oplossing ontzorgt door middel van een totaalconcept de betrokken partijen bij een transformatie en verlicht daarmee de druk op de sociale woningmarkt.

FLEXIBILITEIT

In ComfortCity worden digitale productietechnieken ingezet om op betaalbare wijze te voorzien in diversiteit, leefkwaliteit en een menselijk schaalniveau. De meerlaagse ComfortCity wordt gerealiseerd met een flexibel bouwsysteem van demontabele elementen in leegstaande hallen. Dit bouwsysteem fungeert als een raamwerk voor de verschillende vormen van wonen en werken, waarbij invulling wordt gegeven aan een dagbesteding en integratie wordt bevorderd. De woningen vormen door hun meerlaagsheid een stad-in-stad effect en zijn aangelegd rondom een compacte voorzieningenkern; een ComfortCabinTM. De woningen zijn op een grid geplaatst, net als de draagstructuur van demontabele stalen frames. Ze worden door professionals geplaatst, waarna de bewoners zelf verdere invulling kunnen geven.

Daarnaast is het systeem uit te breiden met nieuwe standaardelementen, maar ook uit elkaar te halen om het vervolgens elders weer toe te passen of op te bouwe waardoor het systeem na demonteren zijn waarde behoud.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

PERSONALISATIE

Door middel van draagbare wand- en vloercomponenten kunnen de woningen aan de culturele achtergrond en compositie worden aangepast. Alle bouwonderdelen en geïntegreerde verbindingen kunnen met een computergestuurde (CNC) freesmachine uit plaatmaterialen worden gehaald en zijn compact te transporteren of op te slaan. De streekarchitectuur van de bewoners kan op een abstracte manier worden verwerkt in de gefreesde gevelpanelen. De panelen bieden daarnaast privacy en zorgen voor een verbeterde akoestiek van de hal. De uitgefreesde onderdelen fungeren als meubilair. Door in plattegrond en detaillering culturele aspecten uit het land van herkomst te implementeren, de opvanglocatie te verankeren in stedelijk weefstel en een indeling te creëren die natuurlijk contact tussen asielzoekers en autochtone bevolking stimuleert, kunnen deze woningen veel meer bieden dan alleen een tijdelijk onderkomen.